Julio Ferrer Art.Com Menu

Pictures
Painting courses
Books
Scientific Illustrations
Scientific Papers
Miscelànea
Wolf hunt
About Me
Links
Contact
Language

Print page Print!


1530988

Books

While waiting for death

While waiting for death

I VÄNTAN PÅ DÖDEN –En etnologisk undersökning av åldringarnas situation på en långvårdsavdelning.
Boken tar upp några existentiella och sociala frågor omkring döendets socialt och historiskt sett.

Är dagens åldringsvård endast det moderna samhällets ättstupa?
Är det en döende persons sociala värde som i själva verket bestämmer den vård som han eller hon kommer att få?
Har döden blivit enbart en teknisk fråga, vars psykologiska sidan oftast ignoreras?
Jag hävdar i denna studie, efter långgående observationer av vård i livets slutskede, på ett Stockholms sjukhus i slutet av 1970-talet, att ett tids typisk drag i det moderna västerländska samhället, är att vi vill förneka döden.
Följaktligen blir vi alltmer osäkra och vet inte hur vi skall hantera vår egen dödsångest.
Döden i vardags, har blivit obscen, utom i massmediala och konstnärliga sammanhang.
Därför ägnade jag mig att studera Thanatologin, läran om döden och konsten att dö. Inte enbart som en källa till konstnärlig inspiration, utan som en hjälp att förberedda oss för att dö på ett värdig sätt. Även för att kunna hjälpa våra medmänniskor att komma ur den kris som döden eller annalkande död orsakar.
Bokens huvudsyfte blev att öka kunskaper om de speciella normer som långvården skapar. Samt att vissa vilka följder dessa normer får ibland för patienterna.
Boken redogör också för frågan om den medicinska etiken när det gäller dödshjälpen och visar med historiska källor, att den hypokratiska eden som förpliktar läkaren att alltid göra det bästa för patienten, inte nödvändigt vis strider mot att ge eutanasi, eftersom under visa omständigheter är just detta den mest adekvata och mest humana behandlingen som finns till hands för den döende.
Med egna sociala, psykologiska och medicinska observationer av 16 praktiska fall, med fatal prognos, redovisas hur sjukvårdspersonalen löste i praktiken dessa svåra dilemma.

En restlager finns kvar av upplagan och exemplar av boken kan beställas hos författaren, efter överenskommelse.

Julio©
ALL RIGHTS RESERVED