Julio Ferrer Art.Com Menu

Pictures
Painting courses
Books
Scientific Illustrations
Scientific Papers
Miscelànea
Wolf hunt
About Me
Links
Contact
Language

Print page Print!


1530983

Books

Modern myths and old crimes

Modern myths and old crimes

MODERNA MYTER OCH GAMLA BROTT
En studie i kvinnobrottslighetens villkor


Entydiga forskningsresultat visar att kvinnor är förståndigare än män och tar inte i samma utsträckning som män, initiativ till våldsbrott och blir därför sällan involverade i skadegörelse ensamma eller i gäng. Det finns inte heller så många ”flickgäng” som motsvarar pojkligorna och detta återspeglas i brottsregistret och kriminalstatistiken och i det faktum att fängelserna är fyllda av en överväldiga majoritet av män.

Boken kombinerar egna iakttagelser under socialt antropologisk arbete (deltagande observation) med en genomgång av historiska källor, för att belysa andra aspekter av kvinnobrottsligheter, t ex brott som bekämpades under häxprocesserna, förekomster av kvinnobanditer i Spanien, under baroken och vansinnesbrott begångna av moderna terrorister och mördare, som ”Den symbiotiska armén” och mansonfamiljen i USA.
Boken bygger på sociobiologiska fakta och presenterar resultat, som visar att human gängbildning i tonåren mest liknar flockbeteende hos familjer av babianer,
Studiet avfärdades av vissa feminister som ”sociobiologisk”(!), och därför ”reaktionär” och manchauvinistisk.
Brottsförebyggande rådet drog kort därefter sitt stöd till projektet.
Undersökningen visar att kriminologiska förklaringsmodeller, inte alltid tolkar befintliga data på ett tillfredställande sätt och ger några alternativa tänkbara (sociobiologiska) förklaringsmodeller, konklusioner baserade på fakta, som inte alltid ansågs hel rumsrena av den välmenande eliten i dagspressen och av vissa beslutfattare.
Omslaget av boken, målat av Lucas Cranach, visar Maria Nyckelpiga letande efter Peters nycklar (Paradisnycklarna). Denna ikonografiska tolkning har inte framhävs tidigare.

Ett restlager av upplagan finns kvar och exemplar av boken kan beställas hos författaren, efter överenskommelse.

Julio©
ALL RIGHTS RESERVED