Julio Ferrer Art.Com Menu

Pictures
Painting courses
Books
Scientific Illustrations
Scientific Papers
Miscelànea
Wolf hunt
About Me
Links
Contact
Language

Print page Print!


1530994

Books

Punks and skinheads

Punks and skinheads

PUNKARE OCH SKINHEAD är en etnologisk studie av gängbildning under 6o-talet.
Boken kom som en initiativ av ”Människan-Närmiljögruppen” en forskningsgrupp som startades i slutet av 1970-talet av Professor Åke Daun med stöd av Tekniska Högskolan, Brottsförebyggande Rådet och Institutet för Folklivsforskningen, Etnologiska Institutionen, vid Stockholms Universitet.

I ”Punkare och skinheads –socialisering i gäng” redogör jag för mina erfarenheter av ungdomsgäng och vandalisering i Brandbergen, en vanlig Stockholmsförort, under början av 1980-talet.
Genom deltagande observation skildras i boken vardagen hos olika pojkgäng, med skolk, alkohol och droger, bråk och misshandel.
När föräldrarna ger upp sin fostrande och stödjande roll, ersätts deras normer med gängets oskrivna lagar. Boken visar den häpnadsväckande gängdynamik som uppstår utanför familjen och skolan. Pojkarna och deras flickvänner försöker att orientera sig socialt i ett främmande gräns land i en förort och att upprätta sina egna normativa system, mot ett ibland passiv, ibland våldsam omgivning.
Boken sens moral och slutsats är att föräldrar, grannar och lärare måste ställa upp för barnen, kunna sätta gränser för olämplig beteende, men också uppmuntra, vägleda och visa vad som är rätt och fel för dessa barn, innan de fastnar i en ond cirkel av vanmakt, kriminalitet och missbruk. Boken inspirerade andra människor till att starta sociala initiativ och närverk som ”FRYSHUSET” och ”LUGNA GATAN”.

BOKENS INNEHÅLL:

1 Pojkgäng i Brandbergen
”Punkare och blöjraggare"
Syfte med undersökningen
Datainsamlingen
Utvärdering
Förorten Brandbergen
Sprickorna i systemet
Det osäkra landskapet

2 Gängets dynamik
Gängets kunskaps sökande verksamhet
Den horfulla miljön
Kråkindianer, siouxer, apacher och arapahoer
Det magiska vapnet: barnets talisman
  Karatepinnar, nunchakus
  Knivar
  Rykten: Salt och pepparligan
  Pilbågar och smockor
  Sex som vapen
  Bensinbomber och sprutor
  Klotter
Skadegörelse och dess orsaker
  Avsaknad av självkontroll
  Avsaknad av gemenskap
  Avsaknad av eget ansvar
  Avsaknad av lämplig strategi
Tusen och en lekar

3 Punk –Asfaltdjungelns varningsfärger
Skinheads –alternativet
Fonziegänget

4 Gängets normsystem
Inställning till arbete
Inställning till invandrare
Inställning till sex
Inställning till droger
  Drogpolitik i Sverige –en tillbakablick
Inställning till våld
  Asfaltsdjungels skola
  Massmediavåldet
  Mobbning i skolan
  Våld och alienation
Inställning till skadegörelse och stöld
Inställning till myndigheter och samhälle

5 Diagram
6 Litteratur

Inga tillgängliga exemplar finns kvar. Boken har så vitt jag vet, även bestulits på många bibliotek.

Julio©
ALL RIGHTS RESERVED